KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

bê tông thái an Chất lượng tạo nên thương hiệu, uy tín xây dựng niềm tin

header_email thailytb1985@gmail.com

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Ngày đăng: 26/04/2023 09:36 PM

Tất cả những sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thái An đều được kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý Chất lượng quốc tế từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối tới cho Khách hàng. Do đó, sản phẩm của công ty luôn có chất lượng vượt trội và ổn định, đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe nhất, mang đến cho khách hàng sự hài lòng và tính vững chắc cho những công trình. 

Nhằm thực hiện chính sách chất lượng, từ khi thành lậpCông Ty Cổ Phần Bê Tông Thái An đã xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của mình. Hiện nay, công ty được các tổ chức đánh giá công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.

Chia sẻ:
Các Năng lực sản xuất khác:
Zalo
Hotline